برچسب: توانایی، تمرکز ،موفقیت ،پشتکار ،استقامت

دومین گام موفقیت : خود را بشناسید و توانایی های خود را ارزیابی کنید

آیا تا بحال فکر کرده اید که چگونه یک انسان سالم و با انرژی ناگهان تبدیل به موجودی ضعیف و کسل و اندوهگین می شود ؟ ابتدا نیروهای درونی را آزاد نموده و سپس در جهت مثبت به کار بگیرید با این کار نیروی درونی بسیار قدرتمند شده و قادر ادامه ی مطلب

بستن

درباره من

طیبه معاشرتی

داشتن یک جامعه‌ی موفق آرزوی همیشگی من است

تازه ترین نوشته ها